Classic Black & White - andykazie

"Elephant B&W" 2010
Taken while on Safari in Six Flags, Jackson NJ!

elephantwildlifeanimalmammalbigtrunkskintexturesafariAfrica